Jan Konečný a spol. - pohřební služba Třebíč
Pozadi

Vybavení všech formalit pro pohřeb

Jedná se o přípravu souboru podkladů pro příslušnou Matriku, která vystaví Úmrtní list. Pozůstalí jej potřebují pro OSSZ, dědické řízení apod.