Jan Konečný a spol. - pohřební služba Třebíč
Pozadi

Pohřby občanské, církevní a bez obřadu

Občanský pohřeb

Chápeme jako poslední rozloučení s našim blízkým za asistence civilního - občanského řečníka. Projev se obvykle skládá z úvodu (přivítání všech), statě (životopis) a závěru (poděkování za účast popř. verš básníka). Takový projev trvá přibližně 5 - 10 min. Celková doba obřadu včetně hudby a řečníka je 20 až 30 minut.

Církevní pohřeb

Je obřad s účastí zástupce církve - např. faráře. Jedná se o rozloučení zkrácené cca 25 min. - beze mše svaté, anebo se mší svatou - delší cca 40 min. I zde jsou slova doplněna hudebním doprovodem jako při pohřbu občanském.

Pohřeb bez obřadu

Zde se jedná o službu, kde je zemřelý převezen k žehu do krematoria, nebo je pohřben do hrobu bez dalších obřadů a projevů i bez hudby.