Jan Konečný a spol. - pohřební služba Třebíč
Pozadi

Důležité náležitosti pro sjednání pohřbu

Je důležité pro vyřizování pohřbu v naší provozovně mít s sebou: občanský průkaz zemřelého, pokud je zesnulý člověk ženatý, tak i oddací list. Pokud nebyl vystaven občanský průkaz, tak rodný list. Přineste prosím s sebou také i oblečení pro Vašeho blízkého, aby byl důstojně připraven k poslednímu rozloučení.